Thursday, June 25, 2009

Transkul, 4 januari 2000

Transkul Playlist January 2000: remembering Curtis Mayfield - Nagedachtenis Arthur Lehning

99,3 Mhz FM, Tuesdays 20-21 hrs


4 Januari 2000 - the M-word & het L-woord


Ronny Jordan: My favourite things


Were you tricked again like we by the BBC showing at New Years's
Day? I wonder if it ever stops working: The sound of music...


Anyway: the M-word is out, M for Mayfield, one of the truly great
soulmen who died at Dec. 27th, 1999>


Curtis Mayfield: We got to have peace
Curtis Mayfield: Superfly
The Impressions: This is my country


From the days when there was not any "political correctness" to boast
or groan about, and such black statements were deemed to be racist by
White America


Major Lance: Um um um um um um


Incredible title, written by the M-Man - better known in the Wayne
Fontana and the Mindbenders-version on this side of the Atlantic - but
this is the original, no doubt about that


Jerry Butler: Need to belong to someone


A former member of The Impressions, singing a Mayfield song

Het
origineel!


The Impressions: Woman got soul


The Impressions: I'm so proud


Barbara Mason: Give me your love


Written by Curtis Mayfield, of course


Curtis Mayfield: If I were only a child again


The Impressions: You've been cheatin'


Curtis Mayfield: Don't worry, if there is a hell below, we're all
going to go


The Impressions: People get ready


Well, if there should be just one song for which Curtis M. ought to be
remembered - which is not the case, fortunately -, this is the one...


Signing off with:


Om Kalsoum: Lessabr Hedoud pt.1
Arthur Lehning 1899-2000


Op Nieuwjaarsdag is Arthur Lehning overleden. Aan de beschouwing naar
aanleiding van de PC Hooftprijs in 1999 is eigenlijk niets meer toe te
voegen, of juist heel veel. We laten het voorlopig hierbij:ARTHUR LEHNING GELAUWERDDe P.C. Hooftprijs is nog steeds de eervolste prijs die een schrijver in
Nederland kan krijgen, en des te beter dat hij inmiddels geen echte
staatsprijs meer is. Als staatsprijs is hij aan de waan van de dag
bezweken, waaraan de omvangrijke jaarlijkse sponsorprijzen per
definitie voldoen. Maar deze hoogste prijs voor Arthur Lehning, dat kan
men toch moeilijk met die waan van de dag vereenzelvigen. Het komt
mij voor dat deze toekenning in Lehnings honderdste levensjaar ook niet
een "nu-het-nog-kan"-erkenning is, zoals met Alberts gebeurd is; al
kunnen we ons wel afvragen of de prijs niet met die ronde leeftijd
samenhangt.


De P.C. Hooftprijs wordt maar zelden gegeven aan schrijvers voor
wie essays of in het algemeen non-fictie het belangrijkste deel van hun
werk is, zoniet het enige. Lehning heeft voorzover mij bekend geen
roman of dichtbundel op zijn naam staan. Hij heeft geschreven over
dichters en prozaïsten die hij gekend heeft - allen uit de klassieke tijd
van de Nederlandse literatuur: Marsman, Slauerhoff, Ter Braak,
Greshoff. Hij heeft met i10 ruimte gegeven aan
avantgardistische kunstenaars in een tijd toen er nog grenzen te
verleggen leken in de kunst. En hij heeft stem gegeven aan het
anarchisme als stroming, in de vorm van een tekstbezorging van het
werk van Bakoenin, en in eigen anarchistische uitingen, bijeengebracht
in bundels als Ithaka, De draad van Ariadne en
Prometheus. Zijn meest herdrukte werk, onder een
onoverzichtelijk wordende hoeveelheid verschillende titels, is zijn
vertoog tegen het jacobijnse leninisme. Er zouden wel andere essays of
verzamelingen heruitgegeven mogen worden van de laureaat.


Afgezien van het feit dat de P.C. Hooftprijs geen staatsprijs
(meer) is, lijkt het mij onzin om te denken dat "het anarchisme" daar
niet bij gebaat zou zijn. Het is net zo gemakkelijk andersom te
interpreteren, en het lijkt mij dat dit gerechtvaardigder is. Maar het is
tenslotte een prijs voor Lehning zelf, die gerust als de belichaming van
de lichtzijde van de aflopende eeuw gezien kan worden, en het past ons
hem met deze bekroning van harte geluk te wensen.


Er valt in zoverre nog iets aan toe te voegen, dat er tussen de
toekenning en de uitreiking een nieuwe verzamelbundel met (vrijwel
uitsluitend) oude, al eerder gebundelde artikelen, verschenen is. En dat
het, net als met Alberts, toch een op-de-valreep-toekenning is
geworden.
Heel even dacht ik dat Arthur Lehning misschien wel echt onsterfelijk
zou zijn....


(André de Raaij)
18 January 2000
 • Els Molenaar: Gezakt of geslaagd

 • Opnieuw opnieuw uit, nu ook op Biet het nr.4 - hm, is dat niet
  wat veel van het goede?


 • Inti Illimani: Venceremos

 • De stemming zit er niet zo in, maar Ricardo Lagos is de opvolger van
  Salvador Allende, zeker en vast...


 • Sukru Sani: Sweet corazon

 • This sounds somehow familiar, but what is it? A bit like I don't
  wanna dance
  by Eddy Grant, but it must be something in Portuguese
  or Spanish - ¿quien sabe?


 • Samira Tewfiq: Asmar kahil el eyn

 • Aeide Mousa: Hymne aan de zon (Mesomedes van Kreta, ca. 135 A.D.)

 • Om Kalsoum: Lessabr Ledoud pt.2

 • Atrium Musicae de Madrid: Papyrus Wien 29825

 • The filling of gaps in the papyri makes it sound like something very
  experimental of the early 20th century...


 • Jerry Butler: Message to Martha

 • Lou Johnson: Magic potion

 • Poor soul, Lou Johnson: coveredMessage to Martha, and then Adam
  Faith went away with it. His Magic potion sounds like Bacharach
  and David have been listening very good to Leiber & Stoller and the
  Drifters, the lyrics sound a lot like Love potion number 9, and
  this one has been coverd by The Searchers too. Lou with the golden
  voice only had a chart position with:


 • Lou Johnson: A time to love, a time to cry
 • ,
  Sidney Bechet's Petite fleur put to lyrics. And with what should
  have been the greatest a barefoot white English girl with hardly any
  voice got away:


 • Lou Johnson: Always something there to remind me

 • Anyway, it is back (back?) in the shop, so give him his chance!!


 • N'Java: N'Java Theme

 • David Andriamamonjy: Nilentika/Tazanakely
 • 25 January 2000
  Man or Astroman?: The Heavies / Madness in the streets


 • Django Reinhardt: Manoir de mes rêves

 • The Four Tops: Love makes you human

 • At last we know about Levi Stubbs: he is alive and performing! We owe
  this knowledge to DBW.


 • Billy Bragg: Between the wars

 • Het is weer volop oorlog. Het minste dat we u kunnen laten doen is de
  petitie tekenen van Amnesty International


 • Springwater: I will return

 • Two numbers with a tiny reference to "Abide with me"....


 • GAC-Vozes na luta: Soldados ao lado do povo

 • Dedicado al pueblo indigena ecuadoreño...


 • Maria Makeba: Mbayi mbayi

 • Paul Robeson: River, stay way from my door

 • Mahalia Jackson: Down by the riverside

 • Uiterst betreurenswaardig dat de Nederlandse vertaling dit lied in zo'n
  onbenullig daglicht plaatst.


 • Jo-El Sonier: Les flammes d'enfer

 • Cannonball Adderley: Something different

 • Aeide Mousa: Sumerische scheppingshymne

 • Bèmgnot almorem - our new themetune!?


 • For Osman Murat Ülke's very moving letter about his several servings in
  jail we refer to Peace News: What's new, now on
  line!

  No comments: